Privacyverklaring
Train de Notaris en Coach de Notaris

Contactgegevens
Train de Notaris en Coach de Notaris
Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke: Mr. T.J. (Trijnie) Lukassen-Beije
Merbau 61
3315 RP Dordrecht
06-25577047
info@traindenotaris.nl
www.traindenotaris.nl
www.coachdenotaris.nl

Definitie
In deze privacyverklaring worden Train de Notaris en Coach de Notaris hierna tezamen aangeduid als: “Train de Notaris”.

Verwerking van persoonsgegevens
Train de Notaris kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Train de Notaris en/of omdat u gegevens aan Train de Notaris heeft verstrekt waarvan bij opgave duidelijk is dat ze zijn verstrekt om door Train de Notaris te worden verwerkt.

Train de Notaris kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam, voorletters, titels, (privé-, bedrijfs- en/of kantoor)adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bank- en betalingsgegevens;
 • gegevens met betrekking tot de training of coaching waarvoor u zich heeft aangemeld;
 • feedback die u aan Train de Notaris verstrekt over de training en/of coaching;
 • persoonsgegevens in het kader van de training die u gevolgd heeft, zoals uw aanwezigheid en of u de training (met goed gevolg) heeft afgerond;
 • persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, zoals een coachingsprogramma/-traject;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Train de Notaris, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website van Train de Notaris of de aanvraag van een brochure, e-book of nieuwsbrief.

Doel verwerking persoonsgegevens
Train de Notaris gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • de registratie, verzorging en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen training of coaching;
 • het opnemen van contact voor het verstrekken van inlichtingen en het beantwoorden van vragen;
 • het toezenden van documenten, uitnodigingen voor trainingen of coaching, nieuwsbrief, brochure en/of e-book;
 • de afhandeling van de betaling voor de training of coaching;
 • het verwerken van evaluaties ter verbetering van de dienstverlening door Train de Notaris.
 • het voldoen aan op Train de Notaris rustende wet- en regelgeving.

Delen van persoonsgegevens met anderen
Train de Notaris zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming heeft gegeven aan Train de Notaris of indien Train de Notaris daartoe wettelijk verplicht is.

Train de Notaris kan in het kader van Permanente Educatie (PE-punten) uw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan accreditatieorganisaties zoals de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie), SOMN (Stichting Opleiding Medewerkers in het Notariaat) of BMN (Bond van Medewerkers in het Notariaat).

Bewaren van persoonsgegevens
Train de Notaris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is dan wel wettelijk vereist, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld en verwerkt.
Train de Notaris verwijdert de gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt.

Google, social media
Google Analytics
Train de Notaris maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: Privacyverklaring Google
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Train de Notaris gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Train de Notaris te kunnen verstrekken.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Train de Notaris heeft hier geen invloed op.

Jitsi Videobellen
Train de Notaris maakt gebruik van de mogelijkheid van videobellen door middel van Jitsi, ondersteund door de plugin van BuddyMeet. Het persoonlijke wachtwoord dat gebruikt wordt om op de videobelpagina te komen, wordt in eigen beheer verstrekt door Train de Notaris.
Lees het privacybeleid van Jitsi voor meer informatie: Privacyverklaring Jitsi.org
Opname van het gesprek vindt alleen plaats na verkregen toestemming door de deelnemer.

Nieuwsbrief, brochures en e-book
Wanneer u geen nieuwsbrief, brochure of e-book van Train de Notaris (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een bericht via het contactformulier op de website of stuur een  e-mail naar info@traindenotaris.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft onder meer het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@traindenotaris.nl. Train de Notaris zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 10 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens
Train de Notaris neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van Train de Notaris maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Train de Notaris via info@traindenotaris.nl.

Wijzigingen
Wanneer er iets verandert in de persoonsgegevens die Train de Notaris verwerkt of de toepasselijke regelgeving, zal Train de Notaris deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zal tijdelijk een melding op de website van Train de Notaris worden geplaatst.

5 mei 2020